Objector – “Social Intolerance” CD review.

Objector 

“Social Intolerance” CD review.

Objector from Antwerp that previously in 2013 with their great demo under the name “Stand Your Ground.” Furore made his return with a pearl for the boar. The band under the direction Bock (guitar / vocals) have in the past had several obstacles in member change, but this is a thing of the past and good.
These Objector guys outside the big parking lot of Belgium have recently released their new debut long player on the world under the name “Social Intolerance” where we feel very attracted again.

From the demo “Stand Your Ground.” We know that Objector likes to work extremely hard with solid old school Thrash like bands like Slayer and consorts in the genre, they also like to hear their opinion through their lyrics. and cute calves goes into this world, but about the fucking social issues that everyone does hold on this earth.

What clearly fascinates us with this band is their evolution, their sound is super tight and seems to be ruminated to a very tight flower-piercing “wall of Thrash sound” that always suffers astonishment.

CD starts with the fun intro of ‘The Crow’ movie, where we started for 7 cool songs where Track 2. “Life Denied” lets you hear what you can expect. Pure Old School Thrash energy rich (and full of vitamins) and in the height acceleration plays where the level is high in the banner is lol, there is also immediately to a few breaks and a scream aka Tom Araya of Slayer 100% power on you let go that you are not left untouched and put back your vertebrae at right angles. Top opener …

Track 3. “My Mind Insane” 03:55 drags you into a downward ominous descending power chords, but immediately the band returns from their dark vicious sounding line and comes back tighter than they might have thought back, even though it was only to slap around with their great raw sound. Very nice song with very tight sounding-bridge sound and then even more extra covered with spicy solos and sound bombs that make me happy.

Track 4. “Not Of This World” 03:21 everything is taken care of, where the fat production of the disc is easy to hear, and that some time has been worked on. Solos flow beautifully into each other, where the beautiful sticks, and where I spontaneously even have to rewind for a moment. Not only the guitar work of Bock and Filip is top, but also the tight drum parts of Jozef are fascinating shit. Nice invading drums give the songs the necessary constructive feedback that is so enmeshed with such style.

Track 5. “Alarm” 03:27 Objector continues in their protest against this world, so I am not promptly headbanging, but rather listen to this band that wants to send a message to the world. Bock & Co not only set the bar technically high but also textually it has the content, what I have heard in some bands in recent years or has been lost with too much water to do with the wine. Super number.
Track 6. “Social Intolerance” 04 minutes and 24 seconds raw Thrash finger-licking breaks with prickly riffs and drum salvos where your steroid shrunken testicles fail and pulverized teelball bag hangs. The song gives an image of kwassie text and sound which should have a real Thrash number. Landing and construction gives you the necessary boost in power pounding drums, a raw with razor-sharp guitar riffs and supporting bass lines from Stef. If you do not like this number correctly, you do not understand Thrash at all and you better go garden gardening like the rest.

Track 7. “Toxic Storm” 03:51 you get a pair of pants from the same sheet, again an inner voice says that this disk is licking without having to spray with a smoothie whipped cream. Sturdy filthy Thrash where nice bass lines gives the whole a beastly push in the back or it might not be finished yet. Beestig …
Track 8. Vengeance (will be mine) and also the last of this great “Social Intolerance” CD. The song “Vengeance” allows you to repeat that Objector can no longer be removed from our Belgian Metalzine, and good wall good Thrash bands can not be enough in Belgium anyway?

Conclusion;
Objector has surpassed themselves in this “Social Intolerance” CD, in which they have not lost the eye on a technical level. The band shows that they are ready to make it international, and certainly should not be inferior to the aggressive German Thrash sound.

Objector – Social Intolerance (Promo Video)

Objector – Social Intolerance (Promo Video) You can now pre-order "Social Intolerance" by Objector via Malevolence Records on Bandcamp : Pre-orders are thru March 2nd, 2018 & will receive 35% off both "physical" & "digital" copies: https://malevolencerecords.bandcamp.com/album/social-intolerance … All pre-orders will receive the track "My Mind Insane" for FREE! "My Mind Insane" can be previewed via the Bandcamp pre-order link above & or at the following: : ReverbNation : https://www.reverbnation.com/malevolencerecordsiiSoundCloud : https://soundcloud.com/malevolencerecordsiiAnd or follow the information below: Brand New CD "Social Intolerance" from Objector out on Malevolence RecordsFeaturing the single "Alarm": https://youtu.be/7i-Cxf-tEg0 Available March 2nd, 2018Pre-order your copy now: $9.00 USA (S&H Included)$16.00 Canada / Mexico (S&H Included)$20.00 Everywhere else (S&H Included)PayPal: malevolence.records@gmail.com After March 2nd, 2018 CD orders will be: $12.00 USA (S&H Included)$19.00 Canada / Mexico (S&H Included)$23.00 Everywhere else (S&H Included)Pre-order a copy now to take advantage of the 35% savings. Please be sure that your shipping address is correct upon ordering & that you leave an e-mail with your order so that once all pre-orders are shipped you can be notified. Thank you!!! Malevolence RecordsObjector

Slået op af Malevolence Records i 14. februar 2018


Objector uit Antwerpen dat weleer in anno 2013 met hun geweldige demo onder de naam “ Stand Your Ground.” Furore maakte zijn terug met een parel voor de zwijnen. De band onder de leiding Bock (gitaar/vocals) hebben in het verleden meerdere obstakels gekend in ledenwissel, maar dit is verleden tijd en maar goed ook.

Deze Objector kerels buiten de grote parking van België hebben onlangs hun nieuwe debuut langspeler op de wereld losgelaten onder de naam “Social Intolerance” waarbij wij wederom zeer tot aangetrokken voelen.
Uit de demo “ Stand Your Ground.” weten we dat Objector graag extreem maar vast beraden uitpakt met stevige old school Thrash zoals bands als Slayer en consoorten in het genre, ze laten hun mening dan ook graag horen via hun teksten dat zeker niet over koetjes en leuke kalfjes gaat in deze wereld, maar over de fucking maatschappelijke kwesties die iedereen wel bezigt houd op deze aardkloot.

Wat ons duidelijk en zeker boeit bij deze band is hun evolutie, hun sound is super strak en lijkt wel herkauwd te zijn tot een zeer strak keeldichtnijpende “wall of Thrash sound” dat telkens tot verbazing lijd.

CD start met de leuke intro van ‘The Crow’ film, waarbij we gestart zijn voor 7 vette nummers waarbij Track 2. “Life Denied” je 05:01 laat horen wat je te wachten staat. Pure Old School Thrash energierijk ( en vol met vitaminen) en in de hoogte versnelling bespeelt waarbij het niveau hoog in het vaandel be-wappert wordt lol , er wordt dan ook meteen naar enkele breaks en een scream aka Tom Araya van Slayer 100% power op je losgelaten dat je niet onberoerd laat en je ruggenwervels terug haaks zet. Top opener…

Track 3. “My Mind Insane” 03:55 sleurt je mee in een neerwaartse onheilspellend uitlopende power akkoorden, maar meteen komt de band terug uit hun donkere venijn klinkende lijn en komen strakker terug dan men had kunnen denken terug, ook al was het alleen al voor rond je kop te meppen met hun geweldige rauwe sound. Zeer lekker nummer met zeer strak afdempende-bridge geluid en vervolgens nog eens extra overgoten word met pikante solo’s en sound bommetjes waar ik vrolijk van wordt.


Track 4. “Not Of This World “03:21 wordt alles op alles gezet, waarbij de spekvette productie van de schijf goed te horen is, en dat hier toch enige tijd is aan gewerkt hoor. Solo’s vloeien mooie in elkaar over waarbij het mooie blijft plakken, en waar ik spontaan zelfs even terugspoel heb om hem even door te nemen. Niet alleen het gitaarwerk van Bock en Filip zijn top, maar ook zeker de strakke drum partijen van Jozef is boeiende shit. Leuke invallende drums geven de nummers de nodige opbouwende feedback dat bij zulke stijl dan ook verijst is.

Track 5. “Alarm” 03:27 Objector gaat nog even door in hun protest tegen deze wereld, waardoor ik niet prompt staat te headbangen, maar eerder luister naar deze band die een boodschap in de wereld wil sturen. Bock & Co leggen de lat niet alleen zodanig technische hoog maar ook tekstueel heeft het inhoud, wat ik bij sommige bands wel de laatste jaren mis of verloren gegaan is met teveel water bij de wijn te doen. Super nummer.

Track 6. “Social Intolerance” 04 minuten en 24 seconden rauwe Thrash met vinger aflikkende breaks met snoeiharde riffs en drum salvo’s waarbij je steroïden gekrompen teelballen het helemaal laten afweten en verpulverd is teelbalzak hangt . Het nummer geeft een beeld kwassie tekst en sound wat een echt Thrash nummer moet hebben. Aanloop en opbouw geeft je de nodige boost in power beukende drums, een rauw met vlijmscherpe gitaar riffs en ondersteunende bas lijnen van Stef. Als je dit nummer niet goed vind begrijp je Thrash totaal niet en kan je beter naakt gaan tuinieren als de rest.

Track 7. “Toxic Storm” 03:51 hierbij krijg je van het zelfde laken een broek, wederom zegt een innerlijk stemmetje dat deze schijf likkebaarden is zonder dat ik heb moeten spuiten met men smoothie slagroomslang. Stevige smerige Thrash waarbij leuke baslijntjes het geheel nog eens beestig duwtje in de rug geeft of het misschien nog niet af was. Beestig…

Track 8. Vengeance (will be mine) en ook het laatste van deze geweldige “Social Intolerance” CD. Het nummer “Vengeance” laat je nog even nazinderen dat Objector niet meer weg te slagen is uit de onze Belgische Metalzine, en maar goed ook wand goede Thrashbands kunnen er niet genoeg zijn in België toch ?

Conclusie;
Objector heeft bij deze “Social Intolerance” cd zichzelf overtroffen, waarbij ze het oog niet hebben verloren op technisch vlak. De band laat hierbij horen dat ze klaar zijn om het internationaal te maken, en zeker niet moeten onderdoen voor de agressieve Duitse Thrash sound.

Tracklist:
1. Intro 00:19

2. Life Denied 05:01

3. My Mind Insane 03:55

4. Not Of This World 03:21

5. Alarm 03:27

6. Social Intolerance 04:24

7. Toxic Storm 03:51

8. Vengeance (will be mine) 03:58

Photo/review Frank-HSJ

Thanks to Bock for the cd…

(Ignore fast typos)